Pokud se budeme držet naší „definice“ inteligentního domu, najdeme hned několik podobností s člověkem a jeho chováním. Okna představují lidské oko. Senzory jsou přirovnány k základním tělesným smyslům. Pocení zajišťuje chlazení těla stejně jako vzduchotechnika nebo klimatizace. Krví je pak elektrická energie, která proudí v žilách, tedy kabeláži, po celém objektu. Srdcem inteligentní elektroinstalace je napájecí zdroj, díky kterému je vše při životě. No a nakonec mozek..

Tím v případě decentralizovaných systémů, jako je KNX, může být řídicí systém samotný. Lze to ale chápat také tak, že jich je v instalaci hned několik v podobě jednotlivých zařízení. Ty mají svou vlastní paměť a logiku, díky které mezi sebou mohou komunikovat přímo bez nutnosti centrální jednotky. To je jednoznačná výhoda systému KNX.

Složitější funkce však vyžadují jeden větší a komplexnější mozek. Proto je na trhu hned několik produktů, které umožňují podrobnější nastavení systému a vytváření komplikovanějších scénářů pro chování budovy. Jedním z nich je právě konfigurační jednotka Wiser for KNX s označení LSS100100 z dílny Schneider Electric.

Co to je za krabičku?

Jedná se o logický kontrolér, který má hned několik základních funkcí:

 • Vstupní brána do KNX instalace
 • Komunikační rozhraní mezi dalšími protokoly
 • Logický člen s vnitřní pamětí a řízením událostí
 • Webové prostředí pro parametrizaci a uživatelskou vizualizaci

Díky konektoru RJ45 umožňuje přímé i vzdálené připojení do systému pro jeho správu a užívání. Mezi integrované rozhraní patří samozřejmě KNX a dále BACnet (150 bodů), Modbus (10 profilů, až 31 RTU zařízení), RS-485 a RS-232. Do jednotky tak mohou být připojeny elektroměry, hudební přehrávače, projektory a další individuální zařízení, které je možné následně ovládat z vizualizace nebo i tlačítkem na stěně. Pro připojení například bezdrátového modulu Enocean nebo 3G modemu pak slouží USB port.

Technické informace nebývají těmi nejzábavnějšími, ale o to jsou důležitější. Pojďme si je tedy také představit:

 • Napájecí napětí 24 DCV
 • Spotřeba 2 W
 • 2 indikační LED diody
 • KNX, RS-485, RS-232, USB 2.0 rozhraní
 • Mechanické resetovací tlačítko
 • Funkční v rozsahu teplot -5 °C – 45 °C
 • Možné použití až do 2000 m n. m.
 • Maximální vlhkost prostředí 93 %
 • Rozměry 90 x 52 x 58 mm
 • Šířka 3 moduly

Parametrizace bez hranic a limitů

No a co vše tedy Wiser for KNX díky těmto technickým základům umožňuje? Na začátku je jednoduchý přenos skupinových objektů exportovaných z parametrizačního programu ETS. Nemusí se tedy opětovně vytvářet nové. Tím, že v běžném projektu rodinného domu nebo bytu bývá těchto položek v základu až 400, jde o obrovskou úsporu času.

Jednotlivé objekty je možné spravovat přímo ve webovém rozhraní. Lze jim například upravit název nebo datový typ, přiřadit libovolnou značku i napsat konkrétní skript a zaznamenávat jednotlivé změny v čase. Pro vytvoření individuálního projektu pro každého uživatele a konkrétní použití je skvělým pomocníkem také možnost vlastní interpretace textových popisků stavů jednotlivých funkcí.

Získané záznamy lze jednoduše exportovat do tabulky nebo vytvořit přehledné grafy. Ty pak mohou být zobrazeny přímo na některé ze stránek vizualizace. Pro uživatele jsou nejzajímavějšími průběhy spotřeby elektrické energie nebo vody. Častý požadavek je ale také kontrola teploty v místnostech v závislosti na teplotě venkovního prostředí a slunečního svitu. Díky možnostem složení více grafů do jednoho jsou tak všechny tyto souvislosti velmi přehledné.

Další funkcí jsou časové plány. Ty lze jednoduše vytvořit na konkrétní dny, týdny, měsíce nebo celý rok a to s libovolnou činností. Zároveň je také možné využít státních svátků, které se do jednotky dají integrovat. Pokud má tedy uživatel určitý životní rytmus nebo řád, je toto skvělý pomocník k zjednodušení řízení jeho domu.

Wiser for KNX také nabízí vytváření scén, které lze sestavit i v rámci programu ETS nebo pomocí skriptů. Zde je však nespornou výhodou jednoduchost při zadávání i následném užívání. Jednotka umožňuje intuitivní přidávání scén a také jejich případnou deaktivaci.

Jedním z nejdůležitějších prvků jsou skripty. Díky nim je možné vytvořit prakticky libovolné funkce. Programování probíhá v jazyce LUA, jehož základní kódy a funkce jsou uvedeny v prostředí parametrizace. To je velká výhoda především pro začínající programátory. Pomocí skriptů lze tedy vytvořit opravdu primitivní funkce typu, když se stane tohle, udělej tamto. Příkladem může být zavírání oken v případě deště nebo zhasnutí všech světel při stisku tlačítka u dveří. Častějším využitím jsou však složitější konfigurace, jako je odesílání emailu při alarmu, integrace ovládání do chytrých hodinek nebo zobrazování předpovědi počasí z externího serveru. Jde o mocný nástroj, jak splnit nejrůznější požadavky uživatelů. Na druhou stranu všechny musejí dávat smysl a být především bezpečné jak pro obyvatele, tak i samotnou budovu.

Uživatel vidí pouze vizualizaci

Výše byly popsány funkce především pro programátory a systémové integrátory. Obyvatel budovy však do parametrizačního prostředí nemá a ani nepotřebuje mít přístup. Výsledkem pro jeho oči je vizualizace, díky které může svůj dům nebo byt ovládat. Ta může mít mnoho podob, ať už od detailních grafických ztvárnění konkrétního objektu, přes použití fotek přímo z budovy až po jednoduchá tlačítková prostředí.

To je právě jedna z dalších výhod jednotky Wiser for KNX. Pro tvorbu vizualizace je přístupné bílé plátno, na kterém lze vytvořit libovolnou podobu ovládacího prostředí. Od výrobce Schneider Electric jsou zpřístupněny základní užitečné ikony pro tvorbu jednoduché podoby. V případě potřeby je však možné vytvořit další grafické prvky v externím programu a následně je vložit ve formátu SVG. Tím je zajištěna konfigurace opravdu individuální vizualizace.

Samozřejmě to ale není pouze o vzhledu. Nejdůležitějším parametrem je samozřejmě její funkce. Jednotlivé skupinové objekty mohou být prezentovány jako jednoduchá tlačítka a přepínače. V případě zobrazení počasí mohou být konkrétní informace uvedeny v grafické podobě příslušné pro daný stav podnebí. Hodnoty z elektroměrů lze představit na přehledném měřáku. Vše je tedy zaměřeno na možnost vytvoření intuitivního a spolehlivého prostředí pro zajištění pohodlí uživatele.

Proto jsou ve vizualizaci zpřístupněny také bezpečnostní funkce. V případě alarmu je možné zobrazit libovolné upozornění na konkrétní problém. K tomu lze následně navázat odeslání emailu nebo sms zprávy, aby se informace dostala co nejrychleji k obyvatelům objektu.

S  Wiserem je dům opravdu chytřejší

Celý tento článek by se dal shrnout do názvu Wiser for KNX. V podstatě se jedná pouze o doplněk KNX instalace. Díky němu je však mnohem chytřejší a užívání domu nebo bytu o parník komfortnější. Ať už jde o grafické zobrazení jednotlivých funkcí v přehledné vizualizaci nebo automatizaci konkrétních činností. Vše je díky této konfigurační jednotce možné sloučit do jednoho funkčního celku.